Radošais deju koncerts „Pavasara saulgrieži – dejā”

Visu dienu ripu situ,
Visu dienu dancināju.
Leciet, zēni, leciet, knīpas,
Lai cīrulis gavilēja.

     13.aprīlī  Rēzeknes pilsētas Kultūras namā notika radošais deju koncerts „Pavasara saulgrieži – dejā”, kurš kārtējo reizi pulcināja Rēzeknes pilsētas bērnus un jauniešus, lai ar jautrām dejām izdejotu – pavasari!

      Pavasara sadancī piedalījās  17 deju kolektīvi no 5 izglītības iestādēm  un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”. Šis koncerts sekmē bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko sniegumu. 

     Visskaistāk saulīte atstarojas tieši skolēnu smaidos, gaišās acīs un jaukā valodā. Ja ikvienā no viņiem izaugs mazs saules kociņš, tas atstarosies ikkatrā, ko tie uzlūkos, tā mēs vairosim pasaulē gaismu un siltumu.

     Sakām lielu paldies par atbalstu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs,  Kultūras nama darbiniekiem, skolu administrācijām, skolotājiem  un vecākiem.

     Lai nāk ziedonis un atnes mums visiem  bagātu vasariņu!

Rakstu sagatavoja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas tautas deju kolektīvu vadītāja Inese Indriksone

Foto: Ritvars Pujats