Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārstāvji piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā hakatonā “Vienota skola”

Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, uzsākot īstenot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā no 2023. gada 1. septembra, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un vadītāja vietniece Linda Gevaļa, Rēzeknes Rēzeknes 6. pamatskolas direktore Tatjana Tokareva un Rēzeknes 3. pamatskolas direktore Kristīne Ustinova, Rēzeknes PII “Bitīte” iestādes vadītāja Vilma Kaļiņina un Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja Nataļja Maksimova šī gada 13.un 14.aprīlī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā hakatonā “Vienota skola”.

Hakatona mērķis – kopā ar pārejā uz mācībām latviešu valodā iesaistītajām pusēm – pašvaldībām, izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem un izglītības politikas veidotājiem – izveidot skaidru un reālistisku pārejas uz mācībām latviešu valodā ieviešanas ceļa karti, balstoties uz esošajiem risinājumiem, apzinot citus būtiskākos risināmos jautājumus un norādot konkrētus īstenojamos pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pārejas veiksmīgā un efektīvā īstenošanā.

Viestura Celmiņa un Kristiāna Zalāna pavadībā 70 dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Salaspils un Jelgavas radīja 9 idejas, kā veiksmīgāk īstenot pāreju uz mācībām latviešu valodā. Ar izstrādāto ceļa karti tika iepazīstināti IZM pārstāvji.

Lai top!