Radošo darbu konkurss ,,Es mīlu Latviju”

Latvijas simtgadi sagaidot, ar RSEZ SIA ,,Verems”finansiālu  atbalstu  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāji organizēja radošo darbu konkursu 7.-12.klašu jauniešiem, aicinot piedalīties Latvijas Valsts ģimnāziju un Latgales novada skolu jauniešus divās vecuma grupās: 7.-9.klase un 10.-12.klase. Konkurss notiek jau ceturto gadu, idejas iedzīvinātāja ir Rēzeknes  Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja I. Gailīte.
Izmantojot vārda mākslas spēku, izkopt skolēnos nacionālo identitāti, stiprināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti – tāds ir konkursa mērķis. Ar skaitli simts šogad saistīti arī radošo darbu konkursa temati: ,,Simtiņš manu bāleliņu,

Pieci simti svešu ļaužu;
Nebēdāju piecu simtu,
Simtiņā stāvēdama.’’

                                (Latv.t.dz.)

  ,,Mana spēka josta ir latvju zīmēm izrakstīta’’un ,,Simt saulīšu spīd par manu zemi”.

Konkursā ar saviem radošajiem darbiem piedalījās Bauskas Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Viļakas Valsts ģimnāzijas un Dricānu, Jaunsilavas, Kārsavas, Maltas, Naujenes, Pildas, Rekavas, Rēzeknes, Rudzātu, Viļānu skolu audzēkņi. Darbus vērtēja neatkarīga žūrija: dzejniece un drāmas terapijas speciāliste L.Rundāne, dzejniece M.Gailāne, valodniece un žurnāliste S.Ūdre un latgaliešu Pop/Rock grupas ,,Dabasu durovys” mūziķis A.Slobožaņins.

Katru gadu darbus aktīvi raksta un  iesniedz rēzeknieši, kā arī gūst godalgotas vietas. Arī šī gada konkursa laureātu pulkā sveikti 8 jaunie autori no Rēzeknes, kuriem diplomus un balvas pasniedza RSEZ SIA ,,Verems’’ valdes priekšsēdētāja Zinaīda Lovnika.

7.-9.klašu grupā 1.vieta Loretai Indriksonei (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 9.kl., sk.B.Vaivode), 3.vieta Annemarijai Oļševskai (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 7.kl., sk.I.Prikule) un Sandim Buldurim (Rēzeknes 5.vidusskola 9.kl.,sk.B.Trimalniece), atzinība Marijai Paulānei (Rēzeknes 5.vidusskola 9.kl., Sk.B.Trimalniece).

10.-12.klašu grupā: 1.vieta Katrīnai Adelīnai Zeizei (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.,Sk.I.Gailīte) un Marijai Burcevai (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija12.kl., sk.B.Vaivode), 3.vieta Megijai Mednei (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 11.kl., sk.S.Arbidāne, atzinība Rainitai Zavadskai (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 10.kl., sk.I.Gailīte).

Ar lepnumu varam gūt pārliecību arī turpmākai darbībai V.Vīķes-Freibergas vārdos: ,,Mums pieder domu spēks. Mums pieder vārda spēks. Mums pieder dziesmu spēks.”

Valodu jomas koordinatore I.Prikule