Rēzeknes izglītības iestādes ir uzsākušas īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017.gada 14.augustā Rēzeknes pilsētas dome parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)  īstenošanu Rēzeknes pilsētā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Lai piedalītos šajā projektā, visas Rēzeknes vispārējās izglītības iestādes izstrādāja savas skolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plānu un apzināja pedagogu profesionālās pilnveides nepieciešamību.

Divu mācību gadu laikā 9 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās skolas  īstenos vairāk kā 140 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tiem vairāk kā 200 tūkstošus eiro no projekta līdzekļiem.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes

metodiķe Vita Mežore