RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2016./2017.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017.m.g.