Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2014./2015.m.g.

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2014./2015.m.g.