RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.