RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU KRIEVU VALODAS (DZIMTĀS) SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2017./2018.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu krievu valodas (dzimtās) skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018.m.g.