Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.