RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ JOMAS SKOLOTĀJU DARBA PLĀNS 2018./2019.M.G.