RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ JOMAS SKOLOTĀJU DARBA PLĀNS 2019./2020.M.G.