RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES JOMAS SKOLOTĀJU DARBA PLĀNS 2019./2020.M.G.