RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TEHNOLOĢIJU JOMAS SKOLOTĀJU DARBA PLĀNS 2019./2020.M.G.