RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU, TEHNISKĀS GRAFIKAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2016./2017.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017.m.g.