Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības izvērtējums par 2015./2016. mācību gadu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības izvērtējums par 2015./2016. mācību gadu