RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2016./2017.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017.m.g.