RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2016./2017.M.G.

Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017.m.g.