Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.