Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) skolotāji viesojas Daugavpils novada Sventes vidusskolā!

2015. gada 4.decembrī Rēzeknes pilsētas krievu valodas(svešvalodas) skolotājiem tika organizēts pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Daugavpils novada Sventes vidusskolu pie skolotājas Birutas Ondzules, VISC ārštata metodiķes, VISC valsts pārbaudes darbu veidošanas darba grupas locekles, mācību komplekta “Здравствуй, это я!” līdzautores.
Semināra dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar Sventes vidusskolu-bibliotēku, sporta zāli, mācību kabinetiem. Skola ir nesen renovēta un atstāj ļoti siltu, gaišu kopiespaidu, ko vēl vairāk veicināja arī sarunas ar skolas direktoru Aleksandru Sibircevu un direktora vietnieci Innu Pipčenko.
Skolotāji piedalījās arī atklātajā stundā “Latvijas vainags”9.klasē un pārsprieda stundas norisi kā arī mācību komplekta “Здравствуй, это я!” satura un struktūras atsevišķas nianses.
Semināra turpinājumā skolotāji pārrunāja krievu valodas kā svešvalodas mācīšanu globālās izglītības kontekstā.
Protams, ka tika izmantota iespēja aplūkot arī Sventes muižu ar tas unikāli skaisto kamīnu.
Paldies par kopā būšanu mūsu šoferim Eināram! Diena bija saturīgi, skaisti, radoši piepildīta!

Krievu valodas(svešvalodas) skolotāju
MA vadītāja Janīna Miņina.