Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni piedalās Latgales reģiona 6. atklātā angļu valodas olimpiādē

2015.gada 11.decembrī notika Latgales reģiona 6. atklātā angļu valodas olimpiāde Preiļos, ko organizēja Preiļu Valsts ģimnāzija. Piedalījās Latgales reģiona skolu 10.- 12.klašu skolēni, 3 skolēni no vienas skolas.
Olimpiādes mērķi bija sekojoši:
• veicināt interesi par angļu valodu,
• attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes,
• piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā.
Skolēniem bija jāveic leksiski – gramatiski, klausīšanās un lasīšanas prasmes uzdevumi. Olimpiādes uzdevumus veidoja Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji. Jāatzīst, ka valodas lietojuma daļas uzdevumi bija vienveidīgi un ne īsti piemēroti olimpiādei, jo tos bija grūti izlabot.
Skolēni pildīja uzdevumus divas astronomiskās stundas – no plkst.10.20 līdz 12.20. Skolotāji varēja klausīties ASV brīvprātīgā Steven Vickers sniegtajā informācijā par ASV un Latvijas izglītības sistēmu atšķirībām, kopīgajām iezīmēm un izvērtējumu. Skolēniem vēlāk notika šī pati lekcija, tika piedāvātas arī galda spēles. Visiem bija iespēja ieturēt pusdienas skolas kafejnīcā. Pēc olimpiādes darbu labošanas sekoja godalgoto vietu noteikšana, apbalvošana, fotografēšanās.
Varam būt lepni, ka Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni bija ļoti aktīvi – olimpiādē piedalījās 23 skolēni. Skolēnus pavadīja Rēzeknes izglītības iestāžu angļu valodas skolotāji, atbildīgā par braucienu – Olga Gritāne.
Mūsu pilsētas skolēni ieguva sekojošas godalgotās vietas:

Ēriks Kasparenoks (Rēzeknes 5. vidusskola, sk. Marina Bolotina) -1. vieta
Māris Jurāns (Rēzeknes 5. vidusskola, sk. Marina Bolotina) – 2. vieta
Jānis Gailišs (Rēzeknes Katoļu vidusskola, sk. Lolita Strucinska) – 3. Vieta
Austris Mazurs (Rēzeknes 5. vidusskola, sk. Marina Bolotina) -3. vieta
Edvards Zarembo (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, sk. Gaļina Skačkova) – 3. vieta Kristiāna Deksne (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, sk. Inessa Špeļkova) – 3. vieta
Dana Supe (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, sk. Gaļina Skačkova) – Azinība
Brauciens attaisnojās! Arī citi skolēni, kam šogad godalgoto vietu nebija, ieguva pozitīvu pieredzi, kas noderēs, lai varētu piedalīties nākamgad. Skolēniem tika piešķirti diplomi par piedalīšanos.
Plašāka informācija – uzdevumi un fotogrāfijas ir pieejami mājas lapā – http://www.pvg.edu.lv/