RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS DARBA PLĀNS 2015./2016.M.G.

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2015./2016.m.g.