Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju pedagogi apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”

5.decembrī Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju  pedagogi apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.
Skolotāji apskatīja poligona darbību, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīja atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, šķirošanas līniju, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.
SIA ALAAS darbinieki skolotājus informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiek un tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.