Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības izvērtējums par 2015./2016. mācību gadu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības izvērtējums par 2015./2016. mācību gadu