Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika meistarklase “Vērtībās balstīta karjera”

29.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika meistarklase “Vērtībās balstīta karjeras”, kurā piedalījās Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pedagogi karjeras konsultanti, direktoru vietnieki audzināšanas jomā, pedagogi, kā arī daži viesi no tuvākajām pilsētām. Dalībniekiem tika  demonstrētas praktiskas metodes karjeras atbalsta sniegšanā un ne tikai. Seminārs notika divās daļās. Pirmo daļu vadīja paed., karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētāja Inta Lemešonoka, kura ir vairāku grāmatu par karjeru autore. Šajā daļā dalībnieki guva ieskatu kā sniegt atbalstu un palīdzēt jauniešiem neapjukt pretrunīgajās 21. gadsimta vērtību nostādnēs, un kā veidot veiksmīgu karjeru, balstoties ētiskās, kultūras un materiālo vērtību līdzsvarā. Tāpat dalībnieki izspēlēja digitālo spēli “Kas ir Karjera”.  

Meistarklases otrajā daļā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības nodaļas vadītājs Artūrs Homins prezentēja galda spēli “Vispārīgo prasmju koks”, ko dalībniekiem bija arī iespēja izspēlēt, kuras mērķis ir pilnveidot jauniešu prasmes. Artūrs arī padalījās ar visiem dalībniekiem ar spēles materiāliem, ko katrs savā skolā var sagatavot, izprintējot.

Milzīgs paldies Intai Lemešonokai un Artūram Hominam par atsaucību un meistarklasēm!

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Karjeras izglītības jomas koordinatore                   Kristīne Rimša