Atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

Lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializāciju un psihoemocionālo labbūtību, kā arī latviešu valodas praktizēšanu un prasmju pilnveidi, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīgā dzīvesveida un drošības jautājumos, Valsts izglītības satura cents sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāk atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” realizāciju.

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu 42 Ukrainas bērniem un jauniešiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā vecumā no 7 līdz 18 gadiem, iekļaujot 50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu. Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 euro apmērā (dienas nometne) vai 70 euro apmērā (diennakts nometne).

Atbalstītās nometnes ir jāreģistrē valsts nometņu datubāzē www.nometnes.gov.lv , kā arī jāievēro Ministru kabineta noteikumi par bērnu nometņu organizēšanu un darbību.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai sākot ar 2024.gada jūniju līdz 2024.gada 1.novembrim.

Aicinām nometņu vadītājus un organizatorus iesaistīties atbalsta sniegšanā un līdz 24.maijam pieteikties nometņu organizēšanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, pieteikumus iesūtot uz e-pastu izglitiba@rezekne.lv vai nosūtot pa pastu – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601.

Vairāk informācijas:

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa, tālrunis 66912345

Vadlīnijas (pielikums Nr.1)

Nometnes atskaites (pielikums Nr.2)

Nometnes pieteikums (pielikums Nr.3)