Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2022./2023. mācību gadam

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2022./2023.mācību gadam.

Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, aicinām iesniegt līdz 2022.gada 4.jūlijam:

  • iesūtot pa pastu, adresāts – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
  • iesniedzot personīgi, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes 202.telpā vai ievietot Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv .

Tālrunis informācijai: 64605857.