Atklāts konkurss uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu

Prasības pretendentiem:

 • neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumāun Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. motivācijas vēstuli;
 4. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga 1169 EUR.

Tālrunis informācijai: 64607218, 64622123.

Pretendentu pieteikumus (pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu”  līdz 2022.gada 30.jūnijam aicinām iesniegt Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē, LV-4601:

 • iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde;
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes 202.telpā;
 • ievietot slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldes pasta kastē (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu”);
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

Atklātā konkursa nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2