Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai 2023./2024. mācību gadam

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadam.
Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, aicinām iesniegt līdz 2023.gada 3.jūlijam:
– iesūtot pa pastu, adresāts – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde, Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
– iesniedzot personīgi, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes 202.telpā vai ievietojot Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
– parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv .

Tālrunis informācijai: 64605857