Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālistu radošā darbnīca/ seminārs „Izglītības iestādes speciālists un krīzes situācija”.

Ikdienā bieži nākas sastapties ar gadījumiem, kad izglītības iestāde ir tieši vai pastarpināti saistīta ar krīzes situāciju, kurā ir cietis/piedzīvojis traumējošu notikumu vai gājis bojā kāds no audzēkņiem. Vienlaikus notikums ietekmē ne tikai cietušā ģimeni, bet arī izglītības iestādes darbiniekus, bērnus, kā arī aculieciniekus. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti 2023.gada 16.maijā vadīja radošo darbnīcu/ semināru „Izglītības iestādes speciālists un krīzes situācija”. Tajā izglītības iestāžu speciālisti saņēma informāciju par krīzes gadījuma vadīšanu savā iestādē, nodrošinot profesionālu palīdzību audzēkņiem, viņu vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem.