Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma pēc projekta “PuMPuRS” noslēguma

28.aprīlī Latgales vēstniecībā GORS 11 pašvaldību darba grupas ieskicēja vīziju par plānu dzīvei pēc projekta “PuMPuRS” noslēguma.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārstāvēta darba grupa, kuras sastāvā bija Rēzeknes sākumskolas sociālais pedagogs Laura Mičule-Šuste, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore Ilze Platpīre, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare,  Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, profesionālas konsultantes Jevas Karabeško pavadībā noskaidroja sadarbības stiprās un vājās puses, potenciālās iespējas un izaicinājumus, un prevencijai nepieciešamās aktivitātes.

Dalībniekiem bija iespēja uzklausīt kaimiņu pašvaldību idejas un redzējumu par veicamajiem darbiem, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus un veicinātu izglītojamo izglītības snieguma uzlabošanos un ilgtspējīgu izaugsmi.