Rūķi bērnudārzā ,,Varavīksne”

Vai Jūs ticat Ziemassvētku brīnumiem?

                                     Un kā ar Ziemassvētku rūķiem?

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Varavīksne” bērni tiem ir patiesi noticējuši. Jo mūsu mācību iestādē ir izveidojusies skaista tradīcija – jau piekto gadu pēc kārtas bērniem prieku sagādā neparasts notikums ,,Rūķu gājiens”. Īsi pirms pašiem Ziemassvētkiem iestādes bērnu vecāki, pārģērbušies rūķu tērpos, līdz ar tumsas iestāšanos dodas jautrā Rūķu gājienā gar bērnudārza logiem.

Arī šis gads nebija izņēmums. Iestādes audzēkņiem par prieku rūķi gan rotāja Ziemassvētku eglīti, gan pikojās, gan draiskojās. Bērni ar sajūsmu raudzījās uz to visu pa bērnudārza logiem. Visvairāk par redzēto bija pārsteigti jaunāko grupu ,,Pasaka” un ,,Lācēni” audzēkņi, jo viņi šo Ziemassvētku pārsteigumu vēroja pirmo reizi savā dzīvē. Bērnu emocijas bija patiesi jaukas!

Pirmsskolas iestādes ,,Varavīksne” bērnu un visa kolektīva vārdā pateicamies pasākuma organizatorei -sporta skolotājai Irīnai Marčukaivisiem bērnu vecākiem, kas aktīvi iesaistījās ,,Rūķu gājienā” un dāvāja gan bērniem, gan pilsētas iedzīvotājiem  iespēju noticēt Ziemassvētku brīnumiem. Liels paldies, mēs to ļoti novērtējām!

Mazbērnu grupu  skolotājas: Lilita Ladusāne un  Olga Firsova.

  1. gada 19.decembrī.