Sākam ieskandināt XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus!

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu deju svētku atslēgas vārdi BURT(u)BURVĪBA. BURTS ir cilvēka rokas pieskāriens materiālajām  un garīgajām vērtībām, atstājot  dažādus nospiedumus cilvēka dvēselē. Ja mums izdodas pieskarties un sajust mūzikas satura būtību, patiesumu un bezgalīgo skaistumu, tad tas ir milzum daudz! Burti ir dažādi, kā arī dažāda ir burtu kustīgā izpausme – dziedot, muzicējot un spēlējot.

Mūzikā skan cilvēka dvēsele. Dziesmā skan cilvēka sirds –  ar šiem vārdiem esam  atklājuši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skates Rēzeknē. Š.g. 19.februārī Rēzeknē kopīgā skanējumā vienojās vokāli instrumentālie ansambļi, džeza kolektīvi, instrumentālie ansambļi, lauku kapelas un popgrupas.

Latgales novada konkursā savu sniegumu atklāja 34 skolu jaunatnes muzikālie kolektīvi, no kuriem 11 instrumentālie ansambļi, 2 lauku kapelas un 2 džeza kolektīvi , 9 – POPgrupas un 10  – vokāli instrumentālie kolektīvi! Šī diena patiešām bija krāsaina, muzikāla un iedvesma pilna! Kopā muzicēja 239 skolēni!

Latgales novada konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rēzeknes  pašvaldību un izglītības iestādēm.

Skates mērķis –  dalība XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, popularizējot bērnu un jauniešu vidū vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālās mūzikas žanru. Skates rezultātā tika noskaidrots un profesionāli novērtēts izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu sniegums.

Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija sekojošā sastāvā:

Egils Šķetris –     Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents

Jānis Grigalis – Valsts izglītības satura centra  Mazo mūzikas kolektīvu ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Mūzikas akadēmijas docents;

Tālis Gžibovskis – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas programmas „Populārās un džeza mūzikas pedagogs” direktors, docents

Danuta Kārkliniece (vērtēja popgrupu sniegumu)- Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības programmas  “Vokāla mūzika – kora klase” vadītāja

Sveicam Rēzeknes pilsētas izpildītājus, Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa Instrumentālo ansambļu grupā 1.pakāpes ieguvējus – Rēzeknes 5.vidusskolas akordeonistu ansambli „Rondo”, vadītāja Vija Poikāne un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas tautas mūzikas ansambli „Jandāliņš”, vad. Silvija Slavika

Sveicam instrumentālo ansambļu grupā 2.pakāpes ieguvējus: Rēzeknes 6.vidusskolas vijolnieku ansambli „Koncertīno”, vad. Olga Gaile, akordeonistu ansambli, vad. Tatjana Kricka un saksafonu trio, vad. Jāni Pavlovski, Rēzeknes Katoļu vidusskolas saksafonu trio, vad. Silviju Slaviku.

Sveicam Popgrupu konkursa uzvarētājus, 1.pakāpes ieguvējus – Rēzeknes 5.vidusskolas popgrupu „Šurumburums” un popgrupu „Pepijas”,  vad. Inga Mazure.

Sveicam vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) grupā 1.pakāpes ieguvējus – Austrumlatvijas radošo apkalpojumu centra (ARPC) „Zeimuļs” VIA „Weird Wednesdays”, vad. Guntis Rasims un Rēzeknes novada Verēmu pamatskolas VIA „Dūmi”, vad. J. Pavlovskis

Sveicam vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) grupā 2.pakāpes ieguvējus – ARPC „Zeimuļs” VIA „Šudiņ 5cūs”, vad.G.Rasims, Rēzeknes 5.vidusskolas VIA „FTB”, vad. Deniss Smirnovs, Rēzeknes 6.vidusskolas VIA un  „Gradients”, Rēzeknes tehnikuma VIA „Vieta Jūsu reklāmai” un  Rēzeknes tehnikuma ģitāristu ansambli, vad. J. Pavlovskis, ARPC „Zeimuļs” VIA „Saikne”, vad. Vjačeslavs Pilipovs.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem,  mūzikas pasaules mīļotājiem, 239 mūziķiem un viņu  iedvesmotājiem, 22 pedagogiem, kolektīvu vadītājiem.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsaka pateicību konkursa organizatoru sadarbības partneriem – Rēzeknes 6.vidusskolas pedagogu kolektīvam, direktorei Raisai Meierei un  Austrumlatvijas radošo paklapojumu centra „Zeimuļs” kolektīvam, vadītājai Jevģēnijai Kuščai par konkursa tehnisko, skaņas  un  organizatorisko nodrošinājumu.

Dāvājot skaistus mirkļus skatītājiem, klausītājiem, uzdāvinājām paši sev spēlēt, muzicēt prieku un baudījām bezgalīgi brīnišķīgo mūzikas krāsu  skanējumu.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu u deju svētku Rēzeknes koordinatore Ilona Stramkale