Latgales novada atklātā olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5.-6.klašu skolēniem

30.janvārī uz Latgales novada atklāto 5.-6.klašu olimpiādi latviešu valodā un literatūrā, kuras vadmotīvs „Latviešus priekos un bēdās vieno dziesma un deja”, Rēzeknes Valsts ģimnāzijā pulcējās 112 dalībnieki no 43 skolām: Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Aulejas pamatskolas, Barkavas pamatskolas, Ciblas vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Līvānu 1.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Maltas vidusskolas, L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Nirzas pamatskolas, Preiļu 1.pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Pušmucovas pamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rēzeknes 1.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēznas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Sauleskalna sākumskolas, Sīļukalna pamatskolas, Šķaunes pamatskolas, Verēmu pamatskolas, Viduču pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļakas pamatskolas, Zilupes vidusskolas un Žīguru pamatskolas.

Dalībniekus ģimnāzijas aktu zālē sveica RVĢ tautas deju kolektīvs „Vadži” ( vad. R.Akermane), uzrunāja RVĢ direktora p.i. J.Poplavskis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe I.Stramkale.

Pēc darba uzrakstīšanas un pusdienām ar RVĢ metodiskā centra atbalstu olimpiādes dalībniekiem tika piedāvāta izglītojošā programma: 5.klases skolēni Latgales kultūrvēstures muzejā piedalījās I.Ločmeles – Jansones vadītajā nodarbībā „Māla pikuča piedzīvojums”, 6.klases skolēni devās ekskursijā uz Latgales vēstniecību GORS, kā 5., tā 6.klases skolēni iepazinās ar multimediālo izstādi „Naudas dizains PIN kods”.

Skolēni tika aicināti iemūžināt mirkli – nofotografēties pie Latgales dzejnieka A.Kūkoja pieminekļa, lai ar savām fotogrāfijām piedalītos kopīgā apsveikuma veidošanā dzejniekam viņa 75.dzimšanas dienā.

Olimpiādes darbus vērtēja latviešu valodas un literatūras skolotāji, 5.kl. žūrijas komisija – V.Adijāne, L.Arcihoviča, I.Broka – Kazāka, A.Ceļapītere, I.Elste, I.Eriņa, Ē.Jonikāne, A.Kaktiniece, L.Kamaletdinova,  S.Kivleniece, S.Klovāne, Z.Kūkoja,  R.Ratnika, I.Seidare, I.Višķere, A.Vulāne – izvērtēja 46 darbus.

6.kl. žūrijas komisija – A.Anspaka, L.Babāne, D.Bravacka, M.Bondere, A.Cibule, I.Cibuļska, L.Dzalba, B.Geikina – Tolstova, R.Grigule, I.Japiņa, A.Katkeviča, N.Krasnobaja, O.Krukovskis, I.Kuzņecova, I.Maizika, S.Orlovska, Ž.Rapša, L.Rudzāte, A.Rundāne, A.Slesare, E.Smirnova, L.Tihonova, B.Trimalniece, A.Turlaja, R.Vilkaste – izvērtēja 66 darbus.

Laureāti saņēma Rēzeknes pilsētas Domes un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes diplomus, atzinības rakstus un medaļas.

Sveicam laureātus!

5.klases skolēni

1.vieta

Jānis Vaišļa – Aulejas pamatskola

Elīza Elsiņa –  Madonas pilsētas 1.vidusskola

Egīls Runčs – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

2.vieta

Dāvis Skreivers _ Jaunsilavas pamatskola

Armands Vēkšējs – Rēzeknes 1.vidusskola

Sandis Bulduris  – Rēzeknes 5.vidusskola

3.vieta

Anda Jakovele – Aulejas  pamatskola

Karīna Parazenko – Krāslavas pamatskola

Lonija Kaķeševa  – Ilūkstes 1.vidusskola

Huberts Zimackis  – Rēzeknes 1.vidusskola

Anastasija Šerkina  – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Ieva Poplavska – Preiļu 1.pamatskola

Rasa Zīmele  – Preiļu 1.pamatskola

Atzinība

Viktorija Nartiša – Aglonas internātvidusskola

Annija Rateniece-  Aglonas internātvidusskola

Edijs Skuja – Barkavas pamatskola

Ņikita Šaltis – Dagdas vidusskola

Sanija Zepa  – Rēzeknes 5.vidusskola

6.klašu skolēni

1.vieta

Ilmārs Štolcers – Līvānu 1.vidusskola

Ance Gailuma – Barkavas pamatskola

Lauma Skarbinīka –  Rēzeknes 1.vidusskola

Agnese Mašņikova – Ludzas pilsētas ģimnāzija

2.vieta

Jānis Vespers – Dricānu vidusskola

Maija Laizāne – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Ieva Leiduma – Rēzeknes 5.vidusskola

Mārčis Čevers – Rudzātu vidusskola

Signe Voite – Kārsavas vidusskola

Dāvis Bisenieks – Viļakas pamatskola

3.vieta

Emīlija Jurča – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Alizabete Stola – Sauleskalna sākumskola

Daniela Borisova – Mežvidu pamatskola

Megija Pabērza – Ilūkstes 1.vidusskola

Oskars Krukovskis – Rēzeknes 5.vidusskola

Sabīne Blaua – Kārsavas vidusskola

Evelīna Ločmele – Rekavas vidusskola

Linna Šakina – Rekavas vidusskola

Aīda Patmalniece – Viļānu vidusskola

Atzinība

Karīna Kuzmenko –Dagdas vidusskola

Linda Čivča – Jaunsilavas pamatskola

Helēna Elizabete Kuple – Madonas pilsētas 1.vidusskola

Paldies par atsaucību un darbu!

 

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja I.Prikule