Latgales novada atklātā olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5.-6.klašu skolēniem

30.janvārī uz Latgales novada atklāto 5.-6.klašu olimpiādi latviešu valodā un literatūrā, kuras vadmotīvs „Latviešus priekos un bēdās vieno dziesma un deja”, Rēzeknes Valsts ģimnāzijā pulcējās 112 dalībnieki no 43 skolām: Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Aulejas pamatskolas, Barkavas pamatskolas, Ciblas vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Kaunatas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Līvānu 1.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Maltas vidusskolas, L.Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Nirzas pamatskolas, Preiļu 1.pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Pušmucovas pamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rēzeknes 1.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēznas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas, Salnavas pamatskolas, Sauleskalna sākumskolas, Sīļukalna pamatskolas, Šķaunes pamatskolas, Verēmu pamatskolas, Viduču pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļakas pamatskolas, Zilupes vidusskolas un Žīguru pamatskolas. Dalībniekus ģimnāzijas aktu zālē sveica RVĢ tautas deju kolektīvs „Vadži” ( vad. R.Akermane), uzrunāja RVĢ direktora p.i. J.Poplavskis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe I.Stramkale. Pēc darba uzrakstīšanas un pusdienām ar RVĢ metodiskā centra atbalstu olimpiādes dalībniekiem tika piedāvāta izglītojošā programma: 5.klases skolēni Latgales kultūrvēstures muzejā piedalījās I.Ločmeles – Jansones vadītajā nodarbībā „Māla pikuča piedzīvojums”, 6.klases skolēni devās ekskursijā uz Latgales vēstniecību GORS, kā 5., tā 6.klases skolēni iepazinās ar multimediālo izstādi „Naudas dizains PIN kods”. Skolēni tika aicināti iemūžināt mirkli – nofotografēties pie Latgales dzejnieka A.Kūkoja pieminekļa, lai ar savām fotogrāfijām piedalītos kopīgā apsveikuma veidošanā dzejniekam viņa 75.dzimšanas dienā. Olimpiādes darbus vērtēja latviešu valodas un literatūras skolotāji, 5.kl. žūrijas komisija - V.Adijāne, L.Arcihoviča, I.Broka – Kazāka, A.Ceļapītere, I.Elste, I.Eriņa, Ē.Jonikāne, A.Kaktiniece, L.Kamaletdinova,  S.Kivleniece, S.Klovāne, Z.Kūkoja,  R.Ratnika, I.Seidare, I.Višķere, A.Vulāne - izvērtēja 46 darbus. 6.kl. žūrijas komisija - A.Anspaka, L.Babāne, D.Bravacka, M.Bondere, A.Cibule, I.Cibuļska, L.Dzalba, B.Geikina – Tolstova, R.Grigule, I.Japiņa, A.Katkeviča, N.Krasnobaja, O.Krukovskis, I.Kuzņecova, I.Maizika, S.Orlovska, Ž.Rapša, L.Rudzāte, A.Rundāne, A.Slesare, E.Smirnova, L.Tihonova, B.Trimalniece, A.Turlaja, R.Vilkaste – izvērtēja 66 darbus. Laureāti saņēma Rēzeknes pilsētas Domes un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes diplomus, atzinības rakstus un medaļas. Sveicam laureātus! 5.klases skolēni 1.vieta Jānis Vaišļa - Aulejas pamatskola Elīza Elsiņa -  Madonas pilsētas 1.vidusskola Egīls Runčs - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 2.vieta Dāvis Skreivers _ Jaunsilavas pamatskola Armands Vēkšējs - Rēzeknes 1.vidusskola Sandis Bulduris  - Rēzeknes 5.vidusskola 3.vieta Anda Jakovele - Aulejas  pamatskola Karīna Parazenko - Krāslavas pamatskola Lonija Kaķeševa  - Ilūkstes 1.vidusskola Huberts Zimackis  - Rēzeknes 1.vidusskola Anastasija Šerkina  - Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Ieva Poplavska - Preiļu 1.pamatskola Rasa Zīmele  - Preiļu 1.pamatskola Atzinība Viktorija Nartiša - Aglonas internātvidusskola Annija Rateniece-  Aglonas internātvidusskola Edijs Skuja – Barkavas pamatskola Ņikita Šaltis - Dagdas vidusskola Sanija Zepa  - Rēzeknes 5.vidusskola 6.klašu skolēni 1.vieta Ilmārs Štolcers – Līvānu 1.vidusskola Ance Gailuma – Barkavas pamatskola Lauma Skarbinīka -  Rēzeknes 1.vidusskola Agnese Mašņikova – Ludzas pilsētas ģimnāzija 2.vieta Jānis Vespers – Dricānu vidusskola Maija Laizāne – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Ieva Leiduma – Rēzeknes 5.vidusskola Mārčis Čevers – Rudzātu vidusskola Signe Voite – Kārsavas vidusskola Dāvis Bisenieks – Viļakas pamatskola 3.vieta Emīlija Jurča – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Alizabete Stola – Sauleskalna sākumskola Daniela Borisova – Mežvidu pamatskola Megija Pabērza – Ilūkstes 1.vidusskola Oskars Krukovskis – Rēzeknes 5.vidusskola Sabīne Blaua – Kārsavas vidusskola Evelīna Ločmele – Rekavas vidusskola Linna Šakina – Rekavas vidusskola Aīda Patmalniece – Viļānu vidusskola Atzinība Karīna Kuzmenko –Dagdas vidusskola Linda Čivča – Jaunsilavas pamatskola Helēna Elizabete Kuple – Madonas pilsētas 1.vidusskola Paldies par atsaucību un darbu!   Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja I.Prikule