Seminārs vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija), Cerību Zvaigzne (Zviedrija) un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi organizē divu dienu semināru izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”.
Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses Universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas Universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne”.

Seminārs notiks 2015. gada 7., 8. maijā. Sākums plkst. 10.00
Semināra norises vieta: Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Kaļķu ielā 12, Rēzeknē.

Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 29. aprīlim pl. 11.00, nosūtot e-pastu uz adresi skaidrite.ciule@rezekne.lv

Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:

  • izglītības iestādes nosaukums,
  • vārds un uzvārds,
  • personas kods,
  • ieņemamais amats,
  • telefons,
  • e-pasts

UZMANĪBU! Vietu skaits ierobežots. Reģistrācija tiks pārtraukta, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits!

Semināra darba kārtība