Gētes institūta apmeklējums – padziļinātas intereses par vācu kultūru veicināšana rēzeknes jauniešiem

Šī gada 14. aprīlī Rēzeknes 1. vidusskolas, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vidusskolēni un vecāko pamatskolas klašu skolēni, kas ar aizrautību apgūst vācu valodu ikdienā, devās uz Gētes institūtu Rīgā, lai papildinātu savas zināšanas par vācu-latviešu sadarbību, kultūras informācijas apmaiņu un iespējām uzlabot vācu valodas lietošanas iemaņas, kā arī iepazītos ar institūta darbības mērķiem un organizāciju.

Interaktīvā nodarbībā skolēni guva priekšstatu par Gētes institūta bibliotēkas darbības principiem, tika iepazīstināti ar elektronisko grāmatu kataloga lietošanu, pārbaudīja savas vācu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes, pildot aizraujošus uzdevumus grupu darbā. Tika organizēta izklaidējoši izglītojošas filmas vācu valodā skatīšanās un ekskursija Rīgas pilsētas kultūrvēsturisko kanonu iepazīšanai.

Izsakām pateicību par atsaucību un sadarbību pasākuma organizēšanā Gētes institūta Latvijā bibliotēkas vadītājai Dagnei Indānei, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes interešu izglītības komisijas loceklei Ilonai Stramkalei, kā arī Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldei par transporta nodrošināšanu Gētes institūta apmeklētājiem – Rēzeknes skolēniem un viņu skolotājām.

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 12. v klases skolniece Solvita Čerņavska.