Svinam Aspaziju un Raini

2015.gada 26.novembrī sarīkojumā “Lai gals top sākums” Rīgas Latviešu biedrības namā svinējām Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas 20 gadu jubileju un skolēnu radošo darbu konkursa noslēgumu. Skolēni individuāli veidoja apsveikumus Aspazijai un Rainim 150. dzimšanas dienā vai sacerēja skaņdarbu ar Aspazijas un Raiņa dzejas vārdiem. Konkursam iesūtīti 410 skolēnu darbi: 364 apsveikumi un 46 skaņdarbi. Žūrijas komisijā bija VISC un asociācijas pārstāvji, mūziķi, māksliniece, muzeju speciālisti. Latviešu valodas un literatūras skolotāju rosināti, konkursā aktīvi iesaistījās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni. Sveicam un lepojamies! 4.-6.klašu grupā 2.vieta – Loreta Indriksone (apsveikums Rainim) Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, sk.Biruta Vaivode 2.vieta – Laima Adijāne (skaņdarbs Rainim)) Rēzeknes sākumskola, sk.Iveta Maizika 7.- 9.klašu grupā 3.vieta – Elizabete Rupā (apsveikums Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, sk.Sarmīte Arbidāne 3.vieta – Megija Medne (apsveikums Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, sk. Sarmīte Arbidāne 3.vieta – Elizabete Gaile, Renāte Kupcova (skaņdarbs Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, sk.Iveta Maizika Atzinība – Ermīne Krustāne (apsveikums Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, sk.Iveta Maizika 10.-12.klašu grupā 1.vieta – Agate Kūkoja (apsveikums Aspazijai) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija , sk.Irēna Prikule 1.vieta – Agate Kūkoja (apsveikums Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija , sk. Irena Prikule Balva Lielais kaķis – Agate Kūkoja, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 2.vieta – Samanta Škuškauniece (apsveikums Rainim) Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, sk.Irēna Prikule Atzinība – Marika Šeinova (apsveikums Rainim) Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, sk.Vita Borisa Atzinība - Jūlija Ivanovska (apsveikums Rainim) Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, sk.Biruta Vaivode Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vad.I.Prikule