Sportojam kopā Rēzeknē!

Šī gada 5.novemrī Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes zālē notika sporta spēles “Sportojam kopā” bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. To mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar dažādām sporta aktivitātēm, kas ir piemērotas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, dot iespēju katram pasākuma dalībniekam iesaistīties pielāgotās fiziskās aktivitātēs un motivēt arī turpmāk – ikdienā aktīvi darboties.

Pasākumā piedalījās 35 dalībnieki kopā ar 15 asistentiem no Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas, Maltas speciālas internātskolas un biedrības “Eņģeļi ar mums”.

Sporta svētki tika organizēti sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju, kuri palīdzēja sarūpēt svētku dalībniekiem piemiņas balvas.

Spēles nebija tradicionālas – to laikā visi dalībnieki ceļoja, apstājās 8 “sporta stacijās” un izpildīja noteiktus uzdevumus (smilšu maisiņu mešana; vilciens; burkānu raža; ķegļi; lāča pēdas; veiklie strēlnieki; ķer, ja vari; apburtais riņķis).   Katrā stacijā par sasniegto rezultātu tika piešķirti punkti.

Komandas saņēma Diplomu par aktīvu dalību sporta spēlēs “Sportojam kopā” un kā balvu –saldu kliņģeri .Tika uzdāvināts arī sporta inventārs, lai stimulētu bērnus arī turpmāk aktīvi sportot. Katrs sporta spēļu dalībnieks tika apbalvots arī ar piemiņas medaļu.

Par radošo mājas darbu – sagatavoto fotogrāfiju plakātu “Sportojam kopā” piemiņas balvas saņēma Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas un Maltas speciālas internātskolas komandas.

Sporta spēļu laikā visi dalībnieki varēja cienāties arī ar sulu un saldumiem.

Apsveicam visas komandas un ceram, ka šī jaukā tradīcija turpināsies!