Augt un pilnveidoties

Latviešu valodas un literatūras skolotāji 2015./2016.m.g. rudens mēnešus vadījuši aktīvā profesionālās pilnveides un radošā darbībā. Dzejas dienu pasākumi skolās un Raiņa 150.jubilejas jaunrades darbu konkurss rosināja meklēt jaunas idejas. Savu profesionālo meistarību 14 latviešu valodas un literatūras skolotāji ( Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu gimnāzija, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 4.vidusskola) pilnveidoja mākslas zinātņu doktores L.Ulbertes vadītajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Raiņa dramaturģija” Ilūkstē. Teātra kritiķe L. Ulberte rosināja Raiņa lugas analizēt, skatot simbolisko, tiklab mītisko un psiholoģisko līmeni, paturot prātā to, ka Rainis ir ļoti nacionāls autors.

Plašāka informācija pielikumā…