Svinam Dzimtās valodas dienu!

Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi saziņā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šai dienā Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 7.-9.klašu skolēnu 6 komandas pulcējās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā uz pēcpusdienu, lai popularizētu latviešu valodu un sekmētu citu valodu apgūšanu. Pozitīvā un draudzīgā gaisotnē savu veikumu prezentēja 2 komandas no Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, komanda no Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes 5.vidusskolas.
Skolēni bija sagatavojuši fotokolāžas ar pilsētā sastopamiem nosaukumiem dažādās valodās ,,Valodas zīmju mozaīka Rēzeknes ielās”. Visdaudzveidīgāko valodu klāstu savākusi un tālāko ceļu (8 km) nostaigājusi Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.b klases komanda, viņi ieguva nomināciju ,,Valodas ceļazīmju atklājēji”.
Šogad Dzimtās valodas dienā Latvijā izskanēja aicinājums sargāt un apgūt lībiešu valodu, kas joprojām liecina par sevi gan senos vietu nosaukumos, gan ikdienišķos vārdos, gan ar dabu un jūru saistītos jēdzienos. Pasākuma dalībnieki ar interesi pildīja uzdevumu, veidoja lībiešu – latviešu mini vārdnīcu.
Skolēnu radošā pašizpausme atklājās dažādu latviešu autoru fabulu teatralizētos uzvedumos, komandu dalībnieki brīvi improvizēja izlozēto fabulu. ,,Tautas balss simpātiju”ieguva Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.m2 klases komanda. Tika nominēti arī komandu pārstāvji, noskaidrojām gan lingvistu – reportieri un valodas izteiksmības meistaru, gan valodas procesa dzinēju un skanīgākās balss pavēlnieci.
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.va kl. komanda nominēta kā ,,Valodas bagātību atklājēji”, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.m2 kl. – ,,Valodas dramatizētāji” ,Rēzeknes 5. vidusskolas 7.b kl.-,,Valodas kultūristi”, Rēzeknes Katoļu vidusskolas 7.kl.- ,,Lībiešu valodas erudīti” , Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7.a,b kl. – ,,Valodas raibumiņu zinātāji”. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām I.Buldurei, A.Deksnei, I.Gailītei, A.Klovānei, I.Višķerei  par   komandu sagatavošanu, līdzdzīvošanu un vērtēšanu.
Pateicoties Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstam, Dzimtās valodas dienas dalībnieki noslēgumā mielojās ar garšīgiem kliņģeriem un tēju. Dzimtajai valodai piemīt sava garša un smarža, un tā ir droša atslēga citu valodu apguvei.

Rēzeknes pilsētas Valodu (latviešu) jomas konsultante Irēna Prikule