Svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”.

27. aprīlī Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” notika svinīgais pasākums veltīts Latgales kongresa simtgadei “Mōras zeme”.
Viens no pirmsskolas izglītības programmas  mērķiem ir veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas   valsti. Mēs savā iestādē veicinām katra bērna latviskās identitātes veidošanos, dzimtās valodas pastiprināto apguvi un popularizēšanu, latgaliešu literāri-muzikālās programmas apguvi. Tieši šādi pasākumi palīdz veidot izpratni par piederību savai valstij, savai tautai, attīstīt lepnuma un patriotisma jūtas.
Sagatavošanas grupas “Bitīte” skolotāja Aina Urtāne ar bērniem un vecākiem visu aprīli ārpus rotaļnodarbību laikā,  gatavojoties svētkiem, sarunājās latgaliešu valodā. Arī vecāki labprāt ienākot sasveicinājās un atvadījās no skolotājas   latgaliešu valodā. Bērni daudz runāja ar skolotāju par latgaliešu ģimeņu senām tradīcijām: ko teica, ienākot mājā, vai kad redzēja, ka kaimiņš strādā, kā pateicās par kaut ko… Pasākumā skanēja latgaliešu valoda. Laimes māte – skolotāja Elga Ziemele ar mazām meitiņām ienesa zālē maizi un medu ar pienu, bērni dziedāja dziesmas, runāja dzejoļus latgaliešu valodā,  dejoja. Uzstājās ne tikai lieli, arī mazie ar savām dziesmām un dejām iepriecināja visus klātesošus. Mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova dziedot ar bērniem akordeona pavadījumā aizkustināja visas sirdis, daudziem acīs bija asaras. Skanēja tādas dziesmas, ka ”Pi Dīveņa gari goldi”, “Siltō pasauleite”, “Olūteņi” un c.  Pasākums izdevās ļoti mīļš, sirsnīgs, aizkustinošs, jo bija patiess.  Kā jau Latgalē pieņemts, neviens ciemiņš neaizgāja nepacienāts: visi nogaršoja maizi ar medu un pienu. Pēc pasākuma tika pacienāti arī paši saimnieki: visu grupu bērni. Gribas vēl reiz pateikties visam kolektīvam par komandas sadarbības spējām, jo  kopā padarītais darbs sniedz gandarījumu.  Paldies vecākiem un vecvecākiem, brāļiem un māsiņām, visiem, kas gribēja un varēja atnākt uz šo pasākumu.

Rakstu sagatavoja PII “Auseklītis” izglītības metodiķe Alla Ratnika.