Tradicionālais pasākums

Mēs, latvieši, neesam tik bagāti ar cilvēkiem, lai nevīžīgi un vieglprātīgi rīkotos ar dzīvo materiālu. Mazai tautai katrs indivīds vērtīgs, bet sevišķi – izcili apdāvināti cilvēki /Zenta Mauriņa/.

Š.g. 22.maijā tradicionālais pasākums “Veiksminieks 2014!” aicināja kopā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto un atbalstīto valsts, novada mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un skolēnu zinātniskās konferences uzvarētājus, viņu pedagogus un izglītības iestāžu vadības komandas.

Mūsu pilsētas izglītības iestāžu skolēni kopā ar skolotājiem ir aktīvi dalībnieki arī citu novadu un pilsētu organizētajās olimpiādēs un konkursos.

Mēs varam būt lepni par 2013./2014. mācību gada panākumiem, sasniegumiem un uzvarām pilsētas posma mācību priekšmetu olimpiādēs – piešķirtas 228 godalgotās vietas.

Esam lepni par Rēzeknes pilsētas pedagogu profesionalitāti, iniciatīvu un uzņēmību organizēt 6 atklātās Latgales novada vai Austrumlatvijas mācību priekšmetu olimpiādes – matemātikā, fizikā, ķīmijā, angļu un latviešu valodās, kulturoloģijā.
Īpaši lepojamies un esam gandarīti par :

  • 6 uzvarām valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs,
  • Vienu finālista titulu starptautiskajā Poļu valodas un literatūras olimpiādē,
  • 2 godalgotām vietām Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā novada vācu valodas olimpiādē,
  • 6 godalgotām vietām Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē,
  • 3 uzvarām Izglītības un zinātnes ministrijas VISC organizētajos interešu izglītības konkursos.

Jūs katrs esiet pilsētas lepnums, prieks un izcilnieks!

Ir jāapzinās, ka šādi panākumi var būt vairāk vai mazāk, taču katra šī uzvara sastāv no daudzām Jūsu izvēlēm. Veiksme veidojas, īstenojot dažus mazus ikdienas darbiņus, kuri ar laiku uzkrājas, radot sasniegumus, kas pārspēj jebkuras Jūsu ieceres. Esiet savas dzīves līderi, esiet par piemēru citiem, nebaidieties darīt to, ko citi nedara!