Tuvojas Karjeras nedēļa 2014

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kur jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Karjeras nedēļa no 13. līdz 17. oktobrim vienlaikus norisināsies 15 Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Alūksnē, Rojas novadā, Ogrē, Saldū un Valmierā. Šogad pasākumos īpaša uzmanība būs pievērsta jauniešu pašizvērtējumam un savu spēju izzināšanai pirms lēmuma pieņemšanas par savu nākotnes profesiju vai nozari.

Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstu. VIAA šo iniciatīvu realizē sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.
Rēzeknes Karjeras nedēļas programma pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa, kā arī www.facebook.com/KarjerasNedela.

Piesakieties pie saviem klašu audzinātājiem un skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā. Sekojiet līdzi Karjeras nedēļas 2014 programmai un esiet aktīvi dalībnieki!

Saņemšanas process aizsākas ar došanu. Būt aktīviem meklētājiem, ideju ģeneratoriem, eksperimentētājiem, piedāvātājiem un saņēmējiem. Ļaut mirdzēt savam iekšējam skaistumam, saviem talantiem un izziņas priekam – tāds būtu vēlējums ikvienam bērnam, skolēnam, jaunietim!
Tikai visiem kopā, pedagogiem, vecākiem, uzņēmējiem, bērniem, jauniešiem, jāturpina popularizēt, daudzināt, pilnveidot izpratne par karjeras izglītību, par tās nozīmi katra cilvēka dzīvē, par to, ka tā ir mūsu ikdiena, darbs ar sevi, vairāk veltot laiku sevis iepazīšanai, lai uzzinātu, kas tu patiesībā esi, ko tu vari, ko tu gribi darīt? Uzzināt, ko tev visvairāk patīk darīt un kādas ir tavas prioritātes, ko pats sajūti kā augstāko vērtību. Priecē, ka karjeras izglītība pakāpeniski iedzīvinās daudzās vidēs, ikviena skolēna prātā, sirdī un sapņos. Atziņa – plānveidīga strādāšana pie karjeras izglītības jautājumiem veicinās rezultātu.
Karjeras izglītība un izpratne par tās nepieciešamību vistiešākajā veidā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, lai mēs dzīvotu labāk, ar plašāku redzējumu, ar cēlām cerībām, sasniegumu motivāciju un izziņas prieku. „Mums visiem šai dzīvē veicas kāds īpašs uzdevums. Tikai tu pats veido savu nākotni” /Robins S. Šarma “Mūks, kas pārdeva savu Ferrari”/

Ilona Stramkale, Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas koordinatore

10645222_371002179691555_1063501479486808427_n