Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” otro reizi šajā gadā izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.
Konkursa pamatkritēriji:

  • Jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselības, vides u.c. jauniešiem interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā.

Konkursa kopējais budžets ir 1254 Eiro.

Konkursa noteikumi pieejami Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, kā arī portālā www.rezekne.lv pie ARPC Zeimuļs ziņām un Informācijas jaunatnei. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2014. gada .13 oktobrim vai nosūtīt pa pastu ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4601. Iniciatīvu projektus jārealizē līdz 31.12.2014.

Papildus informācija: E.Ivanova, t.: 64622599, 26033202.

Iniciatīvu projekta konkursa noteikumi 2014