Plānotas PMK sēdes pirmsskolas vecuma bērniem

Laika posmā no 2014.g. septembra- 2014. decembrim tiek plānotas PMK sēdes pirmsskolas vecuma bērniem sekojošos datumos:

N.p.k. Datums Laiks Vieta
1. 02.09.2014. No plkst 9.00 Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne (PII “Rūķītis” telpās)
2. 07.10.2014. No plkst 9.00 Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne (PII “Rūķītis” telpās)
3. 04.11.2014. No plkst 9.00 Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne (PII “Rūķītis” telpās)
4. 02.12.2014. No plkst 9.00 Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne (PII “Rūķītis” telpās)

Pieteikties var :

  1. piesakot pirmsskolas vecuma bērnu telefoniski –tālrunis 64607218;
  2. klātienē iesniedzot rakstisku iesniegumu (Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē: 205.telpā);
  3. elektroniski (e pasts natalija.peipina@rezekne.lv vai skolu.valde@rezekne.lv)