UZSĀKTS PROJEKTS “JAUNIEŠU DIENAS RĒZEKNĒ” Nr.VP2021/3-5. TIEK AICINĀTI PIEDALĪTIES RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU JAUNIEŠI

Aicinām jauniešus piedalīties aizraujošā projektā “Jauniešu dienas Rēzeknē”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13–25 gadiem.

  1. aktivitāte: Digitālās pratības aktivitāte “ATRODI MANI!”

Laiks: 10.10.2021.-11.03.2022.

Konkursa mērķis: jauniešu grupām apsekot nesakoptās Rēzeknes pilsētvides vietas.

Ar šo aktivitāti jaunieši aizdomāsies par apkārtnes demolēšanu, piesārņošanu un pārliecināsies, ka bieži vien jaunieši ir tie, kas piesārņo savu pilsētvidi. Aktivitāte ir mērķēta uz jauniešu iesaisti vides sakopšanā un problēmas aktualizēšanā. Līdz ar to ieinteresēt vairākus jauniešus aktīvi darboties, pieņemt lēmumus un ņemt aktīvu dalību pašiem savas pilsētas labiekārtošanā.

Uzdevums:

–    Jānofotografē nesakopta vieta Rēzeknē;

–    Jāuztaisa Power Point prezentācija ar foto un jāpievieno idejas, kā to varētu sakopt, uzlabot;

–    Jāsūta sava prezentācija uz e-pastu: kultur@rezekne.lv

Ar norādi: Projekts “Jauniešu dienas Rēzeknē”.

Jauniešu grupām būs iespēja prezentēt savas idejas 2022. gada marta pasākumā “Jauniešu forums”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar JSPA, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūru “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centru”, Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu domi un biedrību “19 naglas”.

Atbildīgā persona: projekta vadītāja Inese Rogozina