XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Tuvojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (2015. gada 6.-12. jūlijs, Rīga). Svētkos plānots piedalīties ap 37 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

Lai atspoguļotu gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un pašu svētku norises, šobrīd atvērta mājaslapa www.dziedundejo.lv, kurai saglabāts iepriekšējo svētku mājaslapas nosaukums.

Mājas lapā www.dziedundejo.lv katru dienu varam atrast jaunu informāciju, lūdzam informēt skolēnus, pedagogus, kolektīvu vadītājus par šo iespēju, visus notikumus, plānotās aktivitātes uzzinat pirmajam! Arī atlases skašu rezultātus varam redzēt tieši šaja Svētku mājas lapā!
Dziedi un dejo!

Šogad svētku gaisotni paspilgtinās saturiskais ietvars – BURT(u)BURVĪBA, kad kopējiem spēkiem iedzīvināsim 33 Latvijas vērtības, un tāpēc svētku dalībnieku, skatītāju un sabiedrības izvēlētos vārdus izdziedāsim, izdejosim, atskaņosim un radoši parādīsim visdažādākajos veidos. Skolēnu dziesmu svētku vizuālā valoda ir reizē izteiksmīga un atvērta, lai iedrošinātu radošumu un iesaistīšanās prieku. Svētku sauklis ir „Pats skani, līdzi skani”.

Arī par Rēzekni veidosim vārdisko noformējumu. Darīsim to kopā! (priekšlikumus par savas pilsētas, Rēzeknes, raksturojumu, kur  katrs vārds sākas ar pilsētas nosaukuma sākumburtu, t.i. burtu ,”r” līdz 24.04.2015. iesūtīt uz e-pastu: ilona.stramkale@rezekne.lv Ceram uz atsaucību un sadarbību!

  • Apakšsadaļa Dalībnieki  (excel)

Aicinājums skolēniem, vecākiem, kolēģiem, skolu vadības komandām, ikvienam, kurš var dalīties:  savā STĀSTĀ PAR SVĒTKU SKOLOTĀJU – Pastāsti savu iedvesmojošo stāstu par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skolotāju, izvirzot viņu vienai no Swedbank Svētku skolotāju stipendijām 500 € apmērā (skat.3 piev.dok.). Aiciniet  arī draugus un paziņas sūtīt savus stāstus http://dziedundejo.lv/skolotaji/. Stāstam nav nekādu ierobežojumu.  Prieka mirkļi, vērtīga pieredze, joki un pārpratumi. Jo vairāk paldies, jo lielāks prieks skolotājiem!  Būs ļoti labi, ja stāstam pievienosiet  arī kādu foto, video vai audio failu.

Visi Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu koru kolektīvi – 1.pakāpes ieguvēji!

Priecājamies un lepojamies ar koru konkursa kolektīvu sniegumu un iegūtajiem rezultātiem koru konkursa 1.kārtā, 16.04.2015.

Paldies sakām Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju MA vadītājai, Rēzeknes 1.vidusskolas 5. – 12.klašu kora diriģentei Svetlanai Bilinskai, Rēzeknes valsts ģimnāzijas jauktā kora diriģentei Aijai Cīrulei – Leidumai, Rēzeknes 5.vidisskolas zēnu kora diriģentei Inārai Skrulei, 5. – 9.kl. kora diriģentei Ivetai Kepulei, jauktā kora „Zīle” diriģentei Anitai Lipkovai, Rēzeknes 6.vidusskolas zēnu korim un jauktajam korim „Creschendo’, diriģente Tatjana Davidovska, Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas 5. – 9.klašu korim, diriģente Jeļena Pukste, Rēzeknes tehnikuma meiteņu korim, diriģente Solvita Pavlovska.

Žūrijas komisija: A.Lipska, Ē.Čudars, R.Salmiņa.

Milzīga pateicība pedagogiem, diriģentiem, koru vadītajiem, koncertmeistariem un koristiem!
Paldies ikvienam, kas jūt līdzi un novērtē koru diriģentu, koncertmeistaru ieguldījumu, pašaizliedzīgi veikto darbu, uzņēmību, neatlaidību, mērķtiecību, profesionalitāti un skolēnu sniegumu!

Novēlam veiksmi un augstus rezultātus koru konkursa atlases skates 2.kārtā š.g. 30.aprīlī, plkst.10:00,  Rēzeknes 5.vidusskolā. Aicinām visus interesentus un atbalstītājus!

Jātur īkšķi par savējiem:

  • 04.05.2015. – Rīgā, pie Brīvības pieminekļa – Defilē finālkonkurss, piedalās Rēzeknes 6.vidusskolas pūtēju orķestris, vad.J.Poplavskis
  • 09.05.2015. finālkonkurss „Balsis”’, piedalās Rēzeknes 1.vidusskolas vokālās mūzikas ansamblis „Noskaņa”, vad.S.Bilinska

Swedbank Svētku skolotāju relīze
Svētku pamats
Kolektīvu statistika 2014 / 2015 pilsētās
“Suminām skolotājus” nolikums