7. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6. klašu skolēniem

Jau septīto gadu Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 5.-6.klašu skolēni un viņu pedagogi pulcējas uz atklāto olimpiādi, ko organizē Rēzeknes pilsētas Valodu (latviešu) jomas skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodisko centru. Šī gada olimpiādes tēma ,,Latvijas daba” mudināja pievērst uzmanību gan savas dzimtās zemes, gan dzimtās latviešu valodas vērtībai un skaistumam. ,, Jo vairāk kāda tauta attīstīta, jo vairāk tā cienī savu valodu,” rakstīja valodnieks K.Mīlenbahs. Valoda ir liela mūsu identitātes daļa, arī cilvēka inteliģences pakāpi vērtē pēc valodas runā un rakstos. Tāpēc ir svarīgi attīstīt ikviena bērna valodas izjūtu, pareizu latviešu valodas runas un rakstu formas lietojumu un tekstpratību. Dzimtā valoda ir pamats arī citu valodu apguvei.
Olimpiādei, kura notika skolēnu pavasara brīvdienu beidzamajā dienā, t.i., 15. martā, tika pieteikti 111 dalībnieki no 37 mācību iestādēm.
Atklāšanas pasākumā dalībniekus un viņu pedagogus uzrunāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors Jānis Poplavskis un Valodu (latviešu) jomas koordinatore Irēna Prikule, emocionāli un sirsnīgi izskanēja ģimnāzistes Endijas Juškānes muzikālais priekšnesums.
Kamēr skolotāji divās darba grupās (konsultantes sk.Sarmīte Arbidāne un Indra Gailīte) vērtēja uzrakstītos darbus, skolēni Rēzeknes Valsts  1.ģimnāzijas sk.Venerandas Mortukānes un Rēzeknes 5.vidusskolas sk. Ilgas Buldures vadībā apmeklēja ARPC ,,Zeimuļs” un piedalījās piecās radošajās darbnīcās.
Olimpiādes noslēgumā tika sveikti augstāko rezultātu ieguvēji.
5.klašu grupā diplomus un medaļas saņēma 13 laureāti: 1.vieta Anna Ulnicānei (Kārsavas vsk.), Paulai Madžulei (Madonas pilsētas vsk.) un Martai Baltņai (Ludzas pilsētas ģimn.), 2.vieta Danielai Ciršai un Eduardam Švarcam (Rēzeknes 5.vsk.), Madarai Paulai Eglītei (Madonas pilsētas vsk.), Endijai Mariannai Brolišai (Rēzeknes Katoļu vsk.), Sintijai Gutānei (Rožupes pamatsk.), Dāvidam Skudram (Rēzeknes sākumsk.), 3.vieta Gunitai Vjaksei (Riebiņu vsk.), Eināram Borisovam un Laurai Daņiļevičai (Ludzas pilsētas ģimn.), Rebekai Skābardei (Gaigalavas pamatsk.).
Ar atzinības rakstiem apbalvoti 5 skolēni: Anna Guba (Ludzas pilsētas ģimn.), Loreta Daniela Strucinska un Marija Kozirkova (Verēmu pamatsk.), Terēze Stepiņa (Liezēres pamatsk.) un Anna Itkače (Maltas vsk.)
6.klašu grupā diplomi un medaļas 14 skolēniem. 1.vieta Kristiānai Ziediņai (Ludzas pilsētas ģimn.) un Domenikai Ducsalietei (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija), 2.vieta Rēzijai Detkovai (Rudzātu vsk.), Agatei Gžibovskai (Maltas vsk.), Laimai Loretai Treikulei (Dricānu vsk.), Katei Iesalniecei (Madonas pilsētas vsk.), Diānai Dimzulei (Rikavas sākumsk.), 3. vieta Alīnai Mušai (Ērgļu vsk.), Raivim Zāģerim (Rēzeknes Katoļu vsk.), Evelīnai Placinskai (Aglonas Katoļu ģimn.), Raivim Madelānam (Maltas vsk.), Elizabetei Daugulei (Rēzeknes sākumsk.), Simonai Tuskovai (Rēzeknes 5.vsk.), Anitai Jurkevičai (Krāslavas pamatskola).
5 skolēniem par iegūto rezultātu pasniegti atzinības raksti: Sintijai Gražulei un Viktorijai Kondratjevai (Rēzeknes valsts poļu ģimn.), Emīlam Rudzinskim (Rēzeknes Katoļu vsk.), Dairim Gasperovičam (Krāslavas pamatsk.) un Margitai Borisovai (Mežvidu pamatsk.).
Paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas administrācijai un  pedagogiem, kuri ieinteresēti olimpiādes organizēšanā un norisē, paldies ARPC ,,Zeimuļs” Interešu izglītības metodiķei Danai Pavļukevičai par atbalstu.
Paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem par labu sniegumu un skolēnu sagatavotību, jo, pārliecinoties par  to, ka gadu no gada interese saglabājas, esam gatavi sadarbībai un olimpiādes organizēšanai arī turpmāk.

Teksts un foto
Valodu (latviešu) jomas koordinatore Irēna Prikule