British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar IZM īsteno pilotprojektu atbalstam pārejai uz mācībām latviešu valodā.

Lai sasniegtu atbalstu skolu pārejai uz vienotu izglītības sistēmu un mācībām latviešu valodā, British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājusi pilotprojektu “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā”. Septembrī dalību projektā uzsāka 18 skolas vairākās valstspilsētas, tajā skaitā arī Rēzeknes 3.pamatskola sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Namiņš”.

Pilotprojekta mērķis ir plānot un īstenot aktivitātes, kas skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem palīdzētu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kā arī stiprināt apziņu, ka skolotāji spēj realizēt pārmaiņas, izvērtējot esošo situāciju un vajadzības katrā skolā.  

Pilotprojekta ietvaros izglītības iestādes veidos skolu partnerības, veicinot sadarbību, pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju apguvi. Pilotprojekts rosinās skolu un pedagogu līdzšinējās pieredzes pārskatīšanu un transformēšanu, piedāvājot katras skolas vajadzībām pielāgotus risinājumus – seminārus, supervīzijas un konsultācijas. Izglītības iestādēm būs pieejams atbalsts aktivitāšu plānošanai, īstenošanai un izvērtējumam. Pilotprojekts arī sniegs iespēju skolām kopīgi izstrādāt stratēģiju un metodes sadarbības un pārmaiņu īstenošanai ilgtermiņā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt te:

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/british-council-parstavnieciba-latvija-sadarbiba-ar-izm-istenos-pilotprojektu-atbalstam-parejai-uz-macibam-latviesu-valoda?fbclid=IwAR39FvDf4DMIfeTzGAtolIyMLzQJa-yjJ0W7MRDygtxelY5EoILvVng7zVc