RĪCĪBAS PROGRAMMAS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS PREVENCIJAS SISTĒMA UN IEVIEŠANAS PLĀNS RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

Lai nodrošinātu projekta “Pumpurs”  (no 2017. līdz 2023. gadam (ieskaitot) īstenots Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) rezultātu ilgtspēju un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk –PMP)  prevencijas aktivitāšu turpināšanu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība (sadarbojoties dažādu jomu speciālistiem: izglītības jomas, sociālās jomas, darba ar jaunatni, Valsts policijas) izveidojusi  PMP PREVENCIJAS SISTĒMU.

Tā  ietver  pasākumu un procesu kopumu laika periodam no 2024.gada līdz 2028.gadam, kas vērsts uz PMP risku mazināšanas atbalsta plānošanu un sistemātisku nodrošināšanu ar mērķi veicināt izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidi, mazināt atstumtības risku un veicināt ikviena izglītojamā ilgtspējīgas izaugsmes iespējas.