Mācību metodiskā literatūra

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes mācību-met. literatūras bibliotēkas krājumi Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskajā centā pieejamie laikraksti un žurnāli Pārskats par Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Reģionālā pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra videoierakstiem